Smartmonitoring

Via onze “Smartmonitoring” kan u de prestaties van uw gebouwen online opvolgen. Op een overzichtelijk dashboard zetten wij ruwe data van kleine discrete IOT sensoren om in nuttige informatie en rapporteren wij onregelmatigheden.


Online beheren van gebouwen

Aan gebouwbeheerders leveren wij een dashboard om hun gebouwenportfolio in real-time te beheren. Het binnenklimaat wordt automatisch becijferd en gevisualiseerd, inclusief alarmen en maandelijkse rapportage.

Ook temperaturen van koeling of verwarming, de werking van de luchtgroep en het bijhorende energieverbruik kunnen zo in real-time gevolgd worden.


Smartmonitoring geeft objectieve informatie en kan, indien gewenst, transparant gedeeld worden met huurders, onderhoudsfirma, preventieadviseur, vakbondsafgevaardigde,…


Onze monitoring staat volledig los van uw type of merk gebouwbeheersysteem en is een onafhankelijke controle op de werking van uw installaties en uw gebouw. De monitoring kan tijdelijk of permanent geïnstalleerd worden en kan aagekocht of gehuurd worden.


Oplevering van gebouwen

Aan ontwerp- en studiebureaus leveren wij de mogelijkheid om tijdens de opleveringsfase van een gebouw, dit tijdelijk online op te volgen. Onze smartmonitoring toont en analyseert automatische de gebouwprestaties. Dit vermijdt nutteloze verplaatsingen en voorkomt discussies over de prestaties van het gebouw.

Smartmonitoring

SMARTMONITORING Binnenklimaat

Monitoringplatform binnenklimaat

Voor organisaties met één of meerdere gebouwen zorgen wij voor een opvolging van het binnenklimaat op één online platform. Het binnenklimaat wordt online automatisch becijferd en gevisualiseerd, inclusief maandelijkse rapportage volgens de laatste wetgeving. 


Snel geplaatst

Via discrete draadloze IoT sensoren brengen wij op twee uur tijd uw gebouw online, zonder enige impact op uw gebouw of uw IT-netwerk.

Zowel de luchtkwaliteit (CO2, VOC) als de relatieve vochtigheid en de temperatuur worden gelogd en de meetwaarden worden direct doorgegeven naar de cloud.


Automatische analyses

Het dashboard toont op verschillende manieren de kwaliteit van uw binnenklimaat. Zowel in real-time als via historische waarden, zowel in grafieken als in eenvoudige kleurcodes.

De data wordt permanent bewaard en alle gelogde waarden zijn altijd onmiddellijk consulteerbaar.


Rapportage of alarmering van de overschrijdingen volgens de gebruiksuren van het lokaal is eveneens mogelijk, voor alle gemeten parameters.Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring

SMARTMONITORING Luchtgroepen

Monitoringplatform luchtgroepen

Via hetzelfde online platform kunnen wij uw luchtgroep(en) opvolgen. Dit geeft u een onafhankelijke controle op de goede werking, de regeling en het onderhoud van de luchtgroep.


Een combinatie van de monitoring van een luchtgroep met één of meerdere binnenklimaatsensoren geeft u controle over de luchtkwaliteit in uw gebouwen zonder de noodzaak ter plaatse te komen.


Snel geplaatst

Via een aantal draadloze IoT sensoren brengen wij een luchtgroep op één uur tijd online. Zowel de aangezogen lucht als de ingeblazen lucht worden gemonitord.

Indien er verwarmings- of koelbatterijen of bevochtigers aanwezig zijn worden die eveneens opgevolgd om de werking van de klimatisatie in de luchtgroep te monitoren.


Automatische analyses

Het dashboard toont real-time de werking van de luchtgroep. U ziet wat er gebeurt met de aangezogen lucht en op welke manier die geklimatiseerd wordt. Samen met u bepalen wij het werkingsgebied van de ingeblazen lucht en rapporteren wij automatisch onregelmatigheden.

 

Typische problemen zoals uitval van de luchtgroep, storing van de bevochtiging, slechte regeling temperatuur, te warme aanzuiglucht,... worden direct zichtbaar gemaakt.
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring

SMARTMONITORING Energie

Monitoringplatform energie

Via hetzelfde online platform kunnen wij uw hoofdmeters opvolgen. Dit geeft u een totaalbeeld van het energieverbruik van het gebouw of van uw gebouwenportfolio. 


Snel geplaatst

Met slechts één sensor brengen wij uw hoofdverbruik(ers) onmiddellijk online. Voor hoogspanningscabines hebben wij zelfs geen sensor nodig en koppelen wij de data van Fluvius direct aan ons platform.


Automatische analyses

Een gedetailleerd energieprofiel van de hoofdmeter(s) geeft ogenblikkelijk inzicht in energieverspilling. Wij maken van uw analoge hoofdmeter een digitale slimme meter.


Ons online dashboard doet de rest: real-time inzicht, rapporteringen per dag of per maand, besparingen, berekeningen, etc...


Ons dashboard is IPMVP compatibel. Op basis van historische data kunnen wij een energetische handtekening berekenen en automatisch besparingen of ontsporingen in real-time weergeven.
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring
Smartmonitoring

CONTACTEER ONS

Oostmalsesteenweg 261

2310 Rijkevorsel


Mail:  info@metiz.be

 

Tel: 03/369.10.66

 

BTW BE 0671.793.690

 

 

ONZE MISSIE

METIZ home

© Copyright 2017. All Rights Reserved.